1. Upplysingar
  2. Fjármögnun fyrirtækja

FJÁRMÖGNUN FYRIRTÆKJA

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ

Möguleikar við fjármögnun fyrirtækja

Það eru margir kostir í stöðunni  þegar kemur að fjármögnun bifreiða en Toyota vinnur náið með öllum fjármögnunaraðilum á markaðnum og tilgreinir því hér til hægðarauka helstu upplýsingar um þá fjármögnun sem í boði er til fyrirtækja.

Bílalán eða bílasamningur

Helstu fjármögnunarfyrirtækin bjóða upp á bílalán og bílasamning til allt að 7 ára. Ef bílalán er valið er fyrirtæki þitt eigandi bifreiðarinnar á lánstímanum en með bílasamningi er fyrirtæki þitt umráðamaður og skattalegur eigandi bifreiðarinnar á lánstímanum meðan fjármögnunarfyrirtækið er skráður eigandi. Vextir eru breytilegir á lánstímanum og geta ýmist verið verðtryggðir eða óverðtryggðir.

Flotaleiga

Flotaleiga byggir á því að fjármögnunaraðili kaupir bílinn og leigir fyrirtækinu þínu í fyrirfram ákveðinn tíma og hefur fullan umráðarétt yfir honum.  Með flotaleigu er því lágmörkuð fjárbinding og alla jafnan er um nýja bíla að ræða sem skilar sér í lægri rekstrar- og viðhaldskostnaði. Leigugreiðslur eru gjaldfærðar og haldast óbreyttar út leigutímann sem gerir það að verkum að allur kostnaður við bílinn er gegnsær og fyrirsjáanlegur.

Flotaleigusamningar geta verið í 12- 60 mánuði og hægt er að velja á milli þess hvort leigutaki vilji eingöngu leigja bifreiðina sjálfa  eða  leigja hana með öllum helstu kostnaðarliðum innföldum í leiguverðinu.  Í flotaleigu geta leigutakar valið margvíslega þjónustu inn í leigusamninginn. Þar má nefna þjónustuskoðanir, almennt viðhald, dekk og dekkjaskipti. Einnig er hægt að bæta við inn í leiguna öðrum kostnaðarliðum líkt og bifreiðagjöldum, tryggingum, þrifum og eldsneytiskorti.

Verð í flotaleigu

Flotaleiga er í boði í ýmsum útfærslum og  mánaðarleigan getur þar af leiðandi  verið mismunandi.  Þegar þú hefur valið þá leið sem hentar þínu fyrirtæki þá leitum við eftir tilboði hjá fjármögnunaraðilum sem miðast við þínar þarfir. Til glöggvunar á mögulegri greiðslubyrði, þá má sjá í meðfylgjandi töflu viðmiðunarverð á bifreið í 36 mánaða flotaleigu með inniföldum þjónustukostnaði, tryggingum, dekkjum og dekkjaskiptum.

Verðlista má finna hér á vef KINTO

Kaupleiga

Þegar þú hefur fundið réttu bifreiðina, þá kaupir fjármögnunarfyrirtækið hana og leigir fyrirtækinu þínu í umsaminn tíma. Að leigutíma loknum og greiðslu umsaminnar lokagreiðslu er bifreiðinni afsalað til fyrirtækisins þíns. Bifreiðin sem er leigð er eignfærð í efnahagsreikningi og afskrifuð hjá leigutaka á sama hátt og ef bifreiðin hefði verið fjármögnuð með hefðbundnu láni. Kaupleiga er sveigjanlegt form fjármögnunar og hægt er að aðlaga leigugreiðslur að sjóðsstreymi leigutaka. Hægt er að fá 80% fjármögnun og leigusamningur getur verið til allt að 7 ára.

 

Möguleikar við fjármögnun fyrirtækja

Nánari upplýsingar um fjármögnun veita starfsmenn fyrirtækjalausna

 

Hafa samband