1. Um Toyota
  2. Skilmálar

SKILMÁLAR TOYOTA-VEFSINS

TOYOTA.IS

Með því að fara inn á og nota TOYOTA-vefinn veitir þú skilyrðislaust samþykki fyrir þessum skilmálum. Aðgangur þinn að TOYOTA-vefnum er þar af leiðandi háður þessum skilmálum sem og öllum lögum sem við eiga. Höfundarréttur © 1998-2017 Toyota Motor Marketing Europe ("TMME")

Efni

Vefur Toyota inniheldur upplýsingar um framleiðslu Toyota og kynningarefni frá Toyota. Sú framleiðsla Toyota sem kynnt er á þessum vef er einungis til sölu í Evrópu og einungis af viðurkenndum umboðsaðilum Toyota. Þær kynningardagskrár sem lýst er á vefnum eru einungis í boði í þeim löndum sem vísað er í innan hverrar dagskrár.

Allar upplýsingar sem birtar eru á þessum vef eru einungis veittar í upplýsingaskyni. Þessi vefur getur ekki komið alfarið í stað þeirra upplýsinga sem sölumenn og viðgerðarmenn á hverjum stað geta veitt. Upplýsingarnar á vefnum eru ekki lagalega bindandi og fela ekki í sér sölutilboð.

Þó að Toyota reyni að tryggja að allar upplýsingar á vef þessum séu réttar ábyrgist fyrirtækið ekki að svo sé og tekur enga ábyrgð á að upplýsingar á vefnum séu réttar eða fullnægjandi. Þessi vefur og efni hans er birt án nokkurrar ábyrgðar.

Toyota áskilur sér engu að síður rétt til fyrirvaralausra breytinga á þeim hvenær sem er, svo sem upplýsingum um tegundir, útbúnað, tæknilýsingar og fáanlegar vörur.

Verð á vörum Toyota

Verð sem gefið er upp á þessum vef er eingöngu veitt í upplýsingaskyni og felur ekki í sér sölutilboð á vörum Toyota eða er á nokkurn hátt bindandi fyrir sölumenn eða viðgerðarmenn Toyota. Sala og kaup á öllum vörum Toyota skulu vera í samræmi við skilmála í viðkomandi kaupsamningum.

Um „cookies“

Toyota notar svokallaðar vefkökur eða „cookies“ til að afla upplýsinga um ferðir notenda um vefinn í því skyni að efla hann og gera hann aðgengilegri. Toyota skráir engar upplýsingar um einstaka notendur með þessari tækni svo að upplýsingar um þig eða ferðir þínar um vefinn eru hvorki vistaðar né notaðar á nokkurn hátt. Athugaðu að þú getur stillt vafrann þannig að hann heimili ekki „cookies“ eða vari þig við notkun þeirra.

Notendaupplýsingar

Þær persónulegu upplýsingar sem þú veitir Toyota um þig á vefnum verða einungis notaðar til að bæta þjónustu Toyota við þig. Toyota gerir sitt ýtrasta til að varðveita slíkar upplýsingar vel. Toyota mun ekki láta þriðja aðila í té upplýsingar um þig nema um sé að ræða aðra aðila innan Toyota. Þú hefur alltaf rétt á að nálgast, leiðrétta og banna notkun á hvers kyns persónuupplýsingum þínum á vefnum.

Toyota er á engan hátt skyldugt til að fylgjast með að allar upplýsingar sem notandi setur inn séu réttar og axlar því ekki ábyrgð gagnvart þeim. Toyota áskilur sér þó rétt til að yfirfara öðru hverju upplýsingar sem notendur setja inn og í einhverjum tilvikum fjarlægja þær án réttlætingar.

Um höfundarrétt

Allt efni á þessum vef er verndað af höfundarréttarlögum. Aðeins má nota upplýsingar héðan, texta, myndir eða teikningar til persónulegra nota, ekki í viðskipta- eða auðgunarskyni. Upplýsingarnar má ekki fjölfalda, breyta, dreifa eða gefa út, hvorki að hluta til né í heild án skriflegs leyfis frá Toyota, sama hvert tilefnið er.

Notkun á myndum af síðum Toyota á aðdáendasíðum eða síðum einstaklinga

Toyota viðurkennir eðli veraldarvefsins sem miðils þar sem skipst er á upplýsingum og veitir því einstaklingum góðfúslegt leyfi til að nota myndefni af vef Toyota í eigin þágu á heimasíðum eða aðdáendavef að því gefnu að óskað sé eftir leyfi hjá vefstjóra Toyota (vefdeild@toyota.is) Skilyrði fyrir því að slíkt leyfi sé veitt eru m.a. eftirfarandi:

  • Síðunni er ekki haldið úti í hagnaðarskyni;
  • Síðan sýnir vörur og vörumerki Toyota í jákvæðri mynd;
  • Síðan inniheldur ekki ósæmilegt eða ólöglegt efni af neinu tagi;
  • Myndir skulu óbreyttar (engum viðbótartexta hefur verið bætt við, myndir skulu ekki samsettar, litum þeirra breytt eða þær afmyndaðar á nokkurn hátt);
  • Eingöngu má birta myndir af vörum Toyota. Alls ekki má endurbirta hönnun eða uppsetningu á vef Toyota að hluta eða í heild;
  • Fjöldi mynda sem birtur er skal vera í hófi og í samræmi við tilgang heimasíðunnar eða aðdáendasíðunnar;
  • Nafn rétthafa skal birt eins og hér segir: 'Höfundarréttur © 1998-2017 Toyota Motor Marketing Europe (TMME)';
  • Slóð myndanna skal gefin upp með tengli;
  • Með notkun myndanna hefur viðkomandi veitt TMME leyfi til að vísa í vef sinn.

Notandi samþykkir að fjarlægja myndirnar umsvifalaust af vef sínum, óski Toyota þess.

Vörumerki

Öll vörumerki, einkennismerki og þjónustumerki sem sjást á þessum vef eru eign Toyota Motor Corporation, TMME eða þriðja aðila. Bannað er að nota, sækja, afrita eða dreifa þeim í hvaða tilgangi sem er án skriflegs samþykkis Toyota Motor Corporation, TMME eða þriðja aðila í þeim tilfellum sem það á við.

Tenglar

Á vef Toyota er hugsanlega að finna ýmsa tengla inn á aðra vefi sem eru með öllu ótengdir Toyota. Toyota tekur enga ábyrgð á því að upplýsingar sem fram koma á þeim vefjum séu réttar. Hver sá sem velur að fara inn á aðrar vefsíður af vef Toyota gerir það á eigin ábyrgð.

Takmörkun skaðabótaábyrgðar

Toyota undanskilur sig allri ábyrgð vegna tjóns sem gæti með einhverju móti hlotist beint eða óbeint af notkun vefjar Toyota, þar með talið (en takmarkast ekki við) hvers konar tap eða tjón af völdum tölvuveira á tölvubúnaði notanda eða vegna þess trausts sem notandinn kann að hafa lagt á upplýsingar á vefnum.

Endurskoðun á stefnunni

Toyota áskilur sér rétt til að endurskoða þessar reglur hvenær sem er krefjist viðskiptaleg sjónarmið þess. Því býður Toyota þér að skoða þessa síður reglulega til að kanna hugsanlegar breytingar.

Umsagnir

Með hvers kyns umsögnum um þennan vef Toyota samþykkir þú rétt Toyota til að breyta eða birta án endurgjalds eða birta ekki þær umsagnir. Toyota tekur enga ábyrgð á efni þeirra umsagna sem birtar eru á vef Toyota.